Αναζητάτε νέο γραφείο
που να καλύπτει πλήρως τις επαγγελματικές ανάγκες σας;

Συνδεθείτε μαζί μας

Ειδικές υπηρεσίες όπως έναρξη-φιλοξενία εταιρείας, νομική ή λογιστική υποστήριξη, συμβουλές διαμονής κ.λπ.

Ένα δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών της εταιρείας μας (δικηγόροι, λογιστές) μπορούν να σας προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες τους σε θέματα όπως:

  • Έναρξη εταιρείας
  • Επίσημη φιλοξενία έδρας
  • Νομική υποστήριξη
  • Λογιστική υποστήριξη

Παράλληλα με τα παραπάνω, για επαγγελματίες από το εξωτερικό παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαμονής και συγκοινωνίας.