Αναζητάτε νέο γραφείο
που να καλύπτει πλήρως τις επαγγελματικές ανάγκες σας;

Συνδεθείτε μαζί μας

Ειδικές παροχές σε freelance σχεδιαστές/αρχιτέκτονες

Με "προίκα" την μελετητική/κατασκευαστική της ιδιότητα (www.genecongreece.com), η Genecon Offices προσφέρει ειδικές παροχές σε freelance σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. Συγκεκριμένα, ένα από τα γραφεία προς ενοικίαση διαθέτει ισχυρό υπολογιστή με μεταφορτωμένα όλα τα σχεδιαστικά προγράμματα που μπορεί να χρειάζεται ένας σύγχρονος σχεδιαστής/μελετητής, όπως Autocad, 3D Max κ.ά.

Παράλληλα με τα παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα εκτυπώσεων σε επαγγελματικό plotter εκτυπωτή.